กั้ง

กั้ง

กั้ง


บริการ

 กุ้งถอดหัว  กุ้งแกะถอดหัวไว้หาง

ถอดหัว

 กุ้งแกะไว้หาง

กุ้งผ่าแบบปีกผีเสื้อ กุ้งแกะเปลือย

ผ่าแบบปีกผีเสื้อ

กุ้งแกะเปลือย

 

กุ้งมังกร

กุ้งมังกร

กุ้งมังกร


บริการ

 กุ้งถอดหัว  กุ้งแกะถอดหัวไว้หาง

ถอดหัว

 กุ้งแกะไว้หาง

กุ้งผ่าแบบปีกผีเสื้อ กุ้งแกะเปลือย

ผ่าแบบปีกผีเสื้อ

กุ้งแกะเปลือย

 

กุ้งแม่น้ำ

กุ้งแม่น้ำ

กุ้งแม่น้ำ


บริการ

 กุ้งถอดหัว  กุ้งแกะถอดหัวไว้หาง

ถอดหัว

 กุ้งแกะไว้หาง

กุ้งผ่าแบบปีกผีเสื้อ กุ้งแกะเปลือย

ผ่าแบบปีกผีเสื้อ

กุ้งแกะเปลือย

 

กุ้งลายเสือ

กุ้งลายเสือ

กุ้งลายเสือ


บริการ

 กุ้งถอดหัว  กุ้งแกะถอดหัวไว้หาง

ถอดหัว

 กุ้งแกะไว้หาง

กุ้งผ่าแบบปีกผีเสื้อ กุ้งแกะเปลือย

ผ่าแบบปีกผีเสื้อ

กุ้งแกะเปลือย

 

กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม


บริการ

 กุ้งถอดหัว  กุ้งแกะถอดหัวไว้หาง

ถอดหัว

 กุ้งแกะไว้หาง

กุ้งผ่าแบบปีกผีเสื้อ กุ้งแกะเปลือย

ผ่าแบบปีกผีเสื้อ

กุ้งแกะเปลือย