แพกุ้งค้าส่ง

(seafood market)

แพเซียมกุ่ยอยู่ภายในตลาดทะเลไทยที่ตั้งล็อก A13-14 รับซื้อกุ้งจากบ่อทั่วประเทศ อยู่ภายใต้ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร เปิดมายาวนานกว่า 30 ปี

Seamkui name started from seafood market business (shrimp and Fish) for over 30 years. It was located on Samutsakorn province and sold the wholesales customers.

แพกุ้งค้าส่ง

(seafood market)

แพเซียมกุ่ยอยู่ภายในตลาดทะเลไทยที่ตั้งล็อก A13-14 รับซื้อกุ้งจากบ่อทั่วประเทศ อยู่ภายใต้ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร เปิดมายาวนานกว่า 30 ปี

Seamkui name started from seafood market business (shrimp and Fish) for over 30 years. It was located on Samutsakorn province and sold the wholesales customers.

สินค้าแบบเย็นและแช่แข็ง

Chilled and frozen

We delivery chilled shrimp and frozen products to ASIA countries and continue to increase all around the world. The company has realized to continue growing and the ability of Thai farmers, which produce the high standard product that is acceptable in foreign markets.

ส่งสินค้าแบบแช่เย็น

Chilled shrimp product

the shrimp should be iced immediately after capture. The storage should maintain a temperature between 0 to -5 c

ส่งสินค้าแบบแช่แข็ง

Freezer block freezing shrimp

We used blast technology for freezing shrimp is that individually frozen shrimp can be thawed in a few minutes. The storage should maintain a temperature between -18 to -25c

บริการแกะกุ้ง คัดไซส์ จ้างฟรีส และแพคสินค้า

(Paled shrimp service freeze and packing service)

บริการแกะกุ้ง คัดไซส์ ทุกขนาด มีใบรับรอง GMP HACCP

Most importantly, we offer to the market at a reasonable price by certified to the standards of the institute both local and the foreign.

บริการแกะกุ้ง คัดไซส์ จ้างฟรีส และแพคสินค้า

(Paled shrimp service freeze and packing service)

บริการแกะกุ้ง คัดไซส์ ทุกขนาด มีใบรับรอง GMP HACCP

Most importantly, we offer to the market at a reasonable price by certified to the standards of the institute both local and the foreign.

CERTIFICATE

ส่งภายในประเทศ

ทางบริษัทเล็งเห็นการขยายตัวของตลาดภายในประเทศอย่างมาก จึงเปิดให้บริการขนส่งสินค้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งให้ทั่วถึงมากขึ้น กลุ่มลูกค้าของเราได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มารเก็ต รวมถึง กลุ่มลูกค้าตามบ้านต่างๆ

Our customer

• Restaurant and hotel: We set up to sell fresh seafood to restaurants under the company banner of PPN seafood wishing.

• Supermarket: We are going to expand to send products toward hypermarkets and retail shops

• Home delivery: We serve seafood deliver to their home, office and place for party platters.

ส่งภายในประเทศ

ทางบริษัทเล็งเห็นการขยายตัวของตลาดภายในประเทศอย่างมาก จึงเปิดให้บริการขนส่งสินค้าอาหารทะเลสดและแช่แข็งให้ทั่วถึงมากขึ้น กลุ่มลูกค้าของเราได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มารเก็ต รวมถึง กลุ่มลูกค้าตามบ้านต่างๆ

Our customer

• Restaurant and hotel: We set up to sell fresh seafood to restaurants under the company banner of PPN seafood wishing.

• Supermarket: We are going to expand to send products toward hypermarkets and retail shops

• Home delivery: We serve seafood deliver to their home, office and place for party platters.