News

ทำบุญบริษัทประจำปี 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ทาง บริษัท พีพีเอ็น ซีฟู้ด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2564 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่พนักงานบริษัทตลอดทั้งปี 2564 โดยได้รับเกียรตินิมนต์พระจากวัดวัดเจษฎาราม มาเป็นตัวแทนในงานทำบุญครั้งนี้โดยภายในงานก็จะมีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวันอย่างพร้อมเพรียงกัน

Read More »

ตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศ บริษัท พีพีเอ็น ซีฟู้ด จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ปีนี้ตรวจกับทางโรงพยาบาลเจษฎาซึ่งเป็นสวัสดิการดีๆ ที่ทางบริษัทคำนึงถึงสุขภาพที่ดีพนักงานทุกคน

Read More »

News 3

Heirloom hoodie copper mug four dollar toast four loko crucifix. Seitan shaman pop-up neutra selfies lo-fi, brunch pok pok godard. Flexitarian meditation cardigan, migas XOXO

Read More »