วัตถุดิบถูกคัดเลือกจากเรือประมง

วัตถุดิบถูกคัดเลือกจากเรือประมง

วัตถุดิบถูกคัดเลือกจากเรือประมง

คัดเลือก คัดแยกวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน

วัตถุดิบถูกคัดเลือกจากเรือประมง

ห้องเย็นจัดเก็บสินค้าที่มีอุณหภูมิ -18 องศา และ -25 องศา เพื่อรักษาความสด

วัตถุดิบถูกคัดเลือกจากเรือประมง

บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุดิบถูกคัดเลือกจากเรือประมง

ขนส่งส่งถึงมือผู้บริโภค

บริษัทของเรา

พีพีเอ็น ซีฟู้ด วิสชิ่ง เป็นกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลที่มี ประสบการณ์กว่า 30 ปี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 เริ่มต้นจากการดำเนินกิจการในรูปแบบของแพขายส่ง อาหารทะเล จากนั้นได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2555 ทาง พีพีเอ็น ซีฟู้ด วิสชิ่ง ได้ขยายการส่งตรงให้ถึงมือผู้บริโภคได้ มากยิ่งขึ้น และรองรับการขยายตัวของตลาดภายใน ประเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ ได้รับรองจาก GMP, HACCP CODEX และ อย. เพื่อจัดจำหน่ายอย่าง ถูกหลักอนามัย และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถอดหัว
ถอดหัว
Headless Shrimp (So)
กุ้งผ่าแบบปีกผีเสื้อ
กุ้งผ่าแบบปีกผีเสื้อ

Butterfly tail on

(BTTY-TO) (So)
กุ้งแกะไว้หาง
กุ้งแกะไว้หาง
Peeled tail on (PTO)
กุ้งแกะเปลือย
กุ้งแกะเปลือย
Peeled tail on (PTO)
เนื้อปูอก
เนื้อปูอก
Crab Meat
เนื้อปลาดอลลี่
เนื้อปลาดอลลี่
Dolly Meat
เนื้อปลากราย
เนื้อปลากราย
Fish Meat
หมึกทั้งตัว
หมึกทั้งตัว
Whole Round
หมึกลอกขาว
หมึกลอกขาว
Whole Cleaned
หมึกแล่
หมึกแล่
Squid Fillet

One of the best fish fries i have had in this area .. ever!   So light and perfect.

Boonssong

Manager of food department, BBT Seafood

One of the best fish fries i have had in this area .. ever!   So light and perfect.

Boonssong

Manager of food department, BBT Seafood

One of the best fish fries i have had in this area .. ever!   So light and perfect.

Boonssong

Manager of food department, BBT Seafood

One of the best fish fries i have had in this area .. ever!   So light and perfect.

Boonssong

Manager of food department, BBT Seafood