ภาพบรรยากาศการออกบูธและจำหน่ายอาหารทะเลสดๆในงาน Food & Hotel Thailand 2017 (งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม, โรงแรม, เบเกอรี่, ร้านอาหารและอุปกรณ์ด้านอาหาร และงาน Services ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ไบเทค บางนา